MSP: BD.051.045 -  Đây là thiết bị đa chức năng có thể được sử dụng như một máy kiểm tra diện tích liên tục, thiết bị khảo sát phóng xạ cơ động và thiết bị kiểm tra sự nhiễm bẩn giầy của người dùng...
MSP: NW.PICO.XG1 -  Thiết bị theo dõi kiểm soát liều bức xạ cầm tay Pico Ray XG1.
MSP: NW.PICO.100 - Kiếm soát liều tiếp xúc cá nhân trong một khu vực được chiếu xạ và các  nơi làm việc bức xạ khác nhau.
MSP:  BD.042.419 -  Kính chì hình chữ L che chắn phóng xạ
MSP: CT.0550.0003 -  Được thiết kế đáp ứng che chắn trong các cơ sở chuẩn bị và chia liều có hoạt độ cao của I131
MSP: EZ.PP.055.100U -   Chất đánh dấu hình bút EZIP sử dụng để đánh dấu điểm hoặc các vị trí quan trọng trong nghiên cứu SPECT  
MSP: BD.051.045 -  Máy chia liều đáp ứng nhanh và có độ an toàn cao phù hợp trong phòng  PET
MSP: CT.5530-30181 - Tủ lạnh che chắn phóng xạ là sản phẩm lý tưởng trong phòng thí nghiệm cho dược chất phóng xạ và những loại phóng xạ có nhiệt độ nhạy cảm.

Khách hàng mới nhất


Xem tất cả khách hàng

Tin tức mới nhất


Xem tất cả tin