Hệ thống Gammacamera chuyên dụng trong xạ hình thận
Hệ thống Gammacamera chuyên dụng trong xạ hình tim mạch
QuantumCam™ là hệ thống ghi hình nhỏ gọn nên yêu cầu diện tích phòng nhỏ. Ghi hình linh hoạt cho các ca chụp toàn thân, chụp SPECT, SPECT tim mạch, và các ứng dụng ghi hình phổ biến khác.  
MSP: BD.051.045 -  Đây là thiết bị đa chức năng có thể được sử dụng như một máy kiểm tra diện tích liên tục, thiết bị khảo sát phóng xạ cơ động và thiết bị kiểm tra sự nhiễm bẩn giầy của người dùng...
MSP: NW.PICO.XG1 -  Thiết bị theo dõi kiểm soát liều bức xạ cầm tay Pico Ray XG1.
MSP: NW.PICO.100 - Kiếm soát liều tiếp xúc cá nhân trong một khu vực được chiếu xạ và các  nơi làm việc bức xạ khác nhau.
MSP:  BD.042.419 -  Kính chì hình chữ L che chắn phóng xạ
MSP: CT.0550.0003 -  Được thiết kế đáp ứng che chắn trong các cơ sở chuẩn bị và chia liều có hoạt độ cao của I131

Khách hàng mới nhất


Xem tất cả khách hàng

Tin tức mới nhất


Xem tất cả tin