MSP: B201.06 Ống che chắn kim tiêm Z-PET được làm bằng Tungsten với độ dày chì thích hợp với PET/CT
MSP: B201.05 Kính chì che chắn kim tiêm với lớp che chắn bằng thủy tinh chứa chì cung cấp che chắn bức xạ cũng như tầm nhìn tuyệt đối cho ống kim tiêm 
​MSP: B201.04 Ống che chắn kim tiêm C-Tec được làm bằng vonfram với độ dày che chắn lý tưởng cùng ốc vít được bắt trên 2 thành hỗ trợ cho người thuận tay trái/phải và giữ bộ kim tiêm không bị rơi vỡ
MSP: B201.03 Ống che chắn kim tiêm Pin-Tec được làm bằng vonfram với độ dày cung cấp khả năng che chắn tối ưu hơn nhiều sản phẩm khác dùng trong tiêm và tách chiết Tc-99m
MSP: B201.02 Ống che chắn kim tiêm không nhiễm từ được làm bằng vonfram không nhiễm từ được thiết kế để sử dụng trong các nghiên cứu cũng như hệ thống máy PET-MR Scanner
MSP: B103.01 Vòng chì che chắn positron gồm 9 miếng vòng chì được ghép với nhau để giảm thiểu tác động của phông đến buồng ion dùng trong PET/CT
MSP: B201.01 Ống che chắn kim tiêm được làm bằng vonfram có độ dày và khả năng che chắn hiệu quả cao đối với các đồng vị phóng xạ FDG và các chất phóng xạ khác
MSP: B103.00 Vòng chì bảo vệ giếng đo gồm 9 miếng vòng chì được ghép với nhau để giảm thiểu tác động của phông đến buồng ion.

Khách hàng mới nhất


Xem tất cả khách hàng

Tin tức mới nhất


Xem tất cả tin