01. MÁY ĐO LIỀU CHUẨN

02. THIẾT BỊ HOTLAB

03. MÁY VÀ TỦ CHIA TỰ ĐỘNG

04. MÁY VÀ TỦ TỔNG HỢP TỰ ĐỘNG

05. MÁY ĐO MÔI TRƯỜNG VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ

06. THIẾT BỊ CHE CHẮN CHO NHÂN VIÊN

07. TỦ VI SINH

08. HỢP CHẤT ĐÁNH DẤU PHÓNG XẠ

09. NGUỒN PHÓNG XẠ

10. MÁY ĐO ĐỘ TẬP TRUNG, ĐO MẬT ĐỘ XƯƠNG, GAMMA CAMERA, X-QUANG

11. MÁY GIA TỐC

12. VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ PHỤ KIỆN