Products

View All Product
MSP: C223.00 Máy đo nhiễm bẩn tay và chân được sử dụng để kiểm tra ô nhiễm ở tay, chân và quần áo đối với bức xạ alpha, beta và gamma
MSP: C222.00 Máy kiểm tra chất lượng dược chất phóng xạ một thiết bị tự động đảm bảo chất lượng để nhanh chóng và chính xác thực hiện QC strip cho dược chất phóng xạ SPECT
MSP: C221.00 Máy khảo sát phóng xạ RAM ION là thiết bị sử dụng cảnh báo và phát hiện đa chủng phóng xạ. Sản phẩm có thể phát hiện suất liều phóng xạ ở hoạt độ thấp nhất đến 1 Sv/h
MSP: C220.00 Máy dò phóng xạ cầm tay RAM GAM là thiết bị sử dụng để đo suất liều nhanh chóng và dễ dàng. Sản phẩm có dải đo rộng với phạm vị đo năng lượng lớn, phù hợp với mọi ứng dụng phóng xạ
MSP: C219.00 Màn hình cảnh báo phóng xạ DRM-3000 là thiết bị sử dụng cảnh báo và kiểm soát liều phóng xạ dựa trên nền tảng đa đầu dò. Sản phẩm có sẵn 1 đầu dò trong và có tính năng tích hợp với 3 đầu...
MSP: C218.00 Máy đo phóng xạ từ xạ AMP là thiết bị sử dụng để xác định suất liều phóng xạ từ xa bằng đầu dò gắn dây có thể kéo dài đến 100m. Sản phẩm có nhiều loại đầu dò khác nhau để phù hợp với mục...
MSP: D215.00   MAKRO-ALBUMON (MAA) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Chất dẫn xạ hình phổi, xạ hình tưới máu phổi, xạ hình động mạch tưới máu của bụng, ...
MSP: D214.00   Medi-MIBI Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Chất dẫn xạ hình chức năng tim, chẩn đoán bệnh thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, đánh giá tổng quát chức năng tâm thất, …

Recent Customer


Read All Customer

Recent News


Read All News