Products

View All Product
MSP: B711.00 Bộ xử lý nhiễm bẩn gồm có:  Quần áo bảo hộ, chất xử lý nhiễm bẩn, phụ kiện xử lý phóng xạ và các vấn đề ô nhiễm khác trong phòng thí nghiệm dùng để xử lý trong trường hợp xảy ra nhiễm...
MSP: C243.00 Nhãn in là một phụ kiện sử dụng cho máy in nhãn để hỗ trợ ghi kết quả máy đo chuẩn liều phóng xạ. Sản phẩm có 2 phần riêng biệt.
MSP: C242.00 Máy in nhãn là một phụ kiện sử dụng cho máy đo chuẩn liều phóng xạ. Sản phẩm được đặt và sử dụng cùng với nhãn in cho thuốc phóng xạ
MSP: C241.00 Phantom cổ được làm bằng Lucite trong suốt được thiết kế để thay thế cho cổ của bệnh nhân.
MSP: C217.00 Màn hình khảo sát khu vực GM là phiên bản cải tiến tiên tiến với màn hình màu cảm ứng hiện đại đi kèm với các tính năng thông báo.
MSP: C224.00 Máy đo nhiễm bẩn phóng xạ dạng gậy được sử dụng để xác định vị trí phóng xạ trong khi giữ an toàn cho nhân viên bằng phương pháp ALARA. Sản phẩm là thiết bị lý tưởng để thay thế các máy...
MSP: B103.05 Khoang che chắn cho đầu dò được chế tạo với độ dày 1 "để che chắn và vừa khít xung quanh buồng giếng giúp tháo gỡ khi cần thiết
MSP: B103.04 Khoang che chắn cho đầu dò được chế tạo với độ dày 0,5 "để che chắn và vừa khít xung quanh buồng giếng giúp tháo gỡ khi cần thiết

Recent Customer


Read All Customer

Recent News


Read All News