Products

View All Product
MSP: C224.00 Máy đo nhiễm bẩn phóng xạ dạng gậy được sử dụng để xác định vị trí phóng xạ trong khi giữ an toàn cho nhân viên bằng phương pháp ALARA. Sản phẩm là thiết bị lý tưởng để thay thế các máy...
MSP: B103.05 Khoang che chắn cho đầu dò được chế tạo với độ dày 1 "để che chắn và vừa khít xung quanh buồng giếng giúp tháo gỡ khi cần thiết
MSP: B103.04 Khoang che chắn cho đầu dò được chế tạo với độ dày 0,5 "để che chắn và vừa khít xung quanh buồng giếng giúp tháo gỡ khi cần thiết
MSP: B103.03 Khoang che chắn cho buồng ion hoá được chế tạo với độ dày 1,5 "để che chắn giảm thiêu phông phóng xạ
MSP: B103.02 Khoang che chắn cho giếng đếm được chế tạo với độ dày 1,5 "để che chắn và nằm trên đế đỡ để dễ dàng lắp đặt hoặc tháo gỡ khi cần thiết
MSP: B509.00 Thùng đựng rác thải với chân đạp có bánh xe giúp đựng các rác thải dạng nhọn như kim tiêm sau khi sử dụng an toàn phóng xạ dễ dàng cho việc vận chuyển
MSP: B508.00 Thùng đựng rác thải với chân đạp giúp đựng các rác thải dạng nhọn như kim tiêm sau khi sử dụng an toàn phóng xạ
MSP: A113.00 Tủ thao tác I-131 được thiết kế với kích thước tối ưu để phù hợp thao tác với liều I-131 trong khoa Y học hạt nhân trong khi vẫn có đầy đủ khoang thao tác, khoang chứa buồng ion hoá và...

Recent Customer


Read All Customer

Recent News


Read All News