Sản phẩm pharmatopes

MÁY ĐO LIỀU CHUẨN
PHÓNG XẠ

Xem thêm

THIẾT BỊ CHE CHẮN
PHÒNG HOTLAB

Xem thêm

MÁY VÀ TỦ CHIA
TỰ ĐỘNG

Xem thêm

MÁY VÀ TỦ TỔNG HỢP
TỰ ĐỘNG

Xem thêm

MÁY ĐO MÔI TRƯỜNG
VÀ CẢNH BÁO

Xem thêm

THIẾT BỊ CHE CHẮN
CHO NHÂN VIÊN

Xem thêm

TỦ VI SINH

Xem thêm

HỢP CHẤT DẪN
ĐÁNH DẤU PHÓNG XẠ

Xem thêm

NGUỒN PHÓNG XẠ

Xem thêm

MÁY ĐO PHÓNG XẠ
GAMMA CAMERA

Xem thêm

MÁY GIA TỐC

Xem thêm

VẬT TƯ TIÊU HAO
& PHỤ KIỆN

Xem thêm

Giới thiệu về pharmatopes

Giới thiệu chung

Pharmatopes bắt đầu từ một công ty cung cấp đồng vị, dược chất phóng xạ cho hơn 70 trung tâm Y học Hạt nhân tại tiểu bang Victoria và Nam Úc với hơn 30 năm kinh nghiệm. Nhận thấy những sự thiết yếu trong sự phát triển ngành Y Học Hạt Nhân tại Việt Nam, tháng 7 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM đã được thành lập.

Hiện nay, công ty đã trở thành một doanh nghiệp “hạt nhân” trong cung cấp dược chất phóng xạ, thiết bị phòng Hot Lab và các sản phẩm Y Học Hạt Nhân. Sự đảm bảo về chất lượng của chúng tôi không chỉ dừng lại ở cam kết, mà nó còn được thể hiện trên uy tín, tác phong làm việc đối với từng khách hàng

Xem thêm

DỰ ÁN

Video yêu thích