Dự Án

Ngày 21 Tháng 05 Năm 2024

Dự án thiết bị viện Y Học Phóng Xạ và U Bướu Quân Đội

Tháng 05 năm 2024, Công ty Pharmatopes Việt Nam đã hoàn thành cung cấp thiết bị Máy đo độ tập trung tuyến giáp cho Viện Y Hoc Phóng Xạ và U Bướu Quân Đội. Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội được thành lập ngày 24/4/1996 trực thuộc Cục Quân y. Trải […]

Ngày 16 Tháng 05 Năm 2024

Dự án thiết bị Bệnh viện Ung Bướu Khánh Hòa

Tháng 05 năm 2024, Công ty Pharmatopes Việt Nam đã hoàn thành cung cấp thiết bị Máy đo chuẩn liều CRC cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa. Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa […]

Ngày 16 Tháng 05 Năm 2024

Dự án thiết bị Bệnh viện Ung Bướu Khánh Hòa

Tháng 05 năm 2024, Công ty Pharmatopes Việt Nam đã hoàn thành cung cấp thiết bị Máy đo độ tập trung tuyến giáp cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa. Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh […]

Ngày 05 Tháng 12 Năm 2023

Bảo dưỡng thiết bị Bệnh viện Ung Bướu HCM

Tháng 12 năm 2023 Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam (gọi tắt là Pharmatopes) đã thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị tại Bệnh viện Bệnh viện Ung Bướu Hồ Chí Minh cơ sở 2. Sản phẩm trong danh mục bao gồm: + Máy chia liều tự động + Tủ chì che […]

Ngày 25 Tháng 10 Năm 2023

Dự án thiết bị Bệnh viện Nội Tiết

Tháng 10 năm 2023, Công ty Pharmatopes Việt Nam đã hoàn thành cung cấp thiết bị cho dự án phòng HotLab Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương cơ sở 2. Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương là một trong những bệnh viện điều trị phóng xạ hàng đầu ở Hà Nội. Sản phẩm trong danh […]

Ngày 05 Tháng 05 Năm 2023

Thiết bị che chắn cá nhân – công ty khách hàng

Tháng 5 năm 2023, Công ty Pharmatopes Việt Nam đã hoàn thành cung cấp các thiết bị che chắn cá nhân cho công ty khách hàng. Sản phẩm trong danh mục bao gồm:  + Áo chì che chắn hai mặt + Yếm chì + Tạp dề chì … Trong đó, các sản phẩm được cung […]

Ngày 24 Tháng 03 Năm 2023

Cung cấp nguồn chuẩn máy SPECT / PET – Các đơn vị Bệnh viện

Ngoài là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị trong Y Học Hạt Nhân, công ty Pharmatopes còn là đơn vị chuyên cung cấp nguồn chuẩn cho các máy SPECT, PET tới các đơn vị bệnh viện. Đến nay, các bệnh viện công ty đã cung cấp bao gồm: + Bệnh viện 108 + Bệnh […]

Ngày 27 Tháng 10 Năm 2022

Dự án thiết bị YHHN – Bệnh viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Tháng 10 năm 2022, Công ty Pharmatopes Việt Nam đã hoàn thành cung cấp thiết bị cho dự án phòng HotLab Bệnh viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Bệnh viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội được thành lập từ năm 2011 và đang trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất, đầu […]