TIN TỨC

Ngày 21 Tháng 05 Năm 2024

Dự án thiết bị viện Y Học Phóng Xạ và U Bướu Quân Đội

Tháng 05 năm 2024, Công ty Pharmatopes Việt Nam đã hoàn thành cung cấp thiết bị Máy đo độ tập trung tuyến giáp cho Viện Y Hoc Phóng Xạ và U Bướu Quân Đội. Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội được thành lập ngày 24/4/1996 trực thuộc Cục Quân y. Trải […]

Ngày 16 Tháng 05 Năm 2024

Dự án thiết bị Bệnh viện Ung Bướu Khánh Hòa

Tháng 05 năm 2024, Công ty Pharmatopes Việt Nam đã hoàn thành cung cấp thiết bị Máy đo chuẩn liều CRC cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa. Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa […]

Ngày 16 Tháng 05 Năm 2024

Dự án thiết bị Bệnh viện Ung Bướu Khánh Hòa

Tháng 05 năm 2024, Công ty Pharmatopes Việt Nam đã hoàn thành cung cấp thiết bị Máy đo độ tập trung tuyến giáp cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa. Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh […]

Ngày 13 Tháng 03 Năm 2024

Nguồn chuẩn máy PET & PET/CT

1. Tổng quan về ghi hình Để đánh giá hoạt động chức năng của một cơ quan, phủ tạng nào đó ta cần đưa vào một loại ĐVPX hoặc một hợp chất có gắn ĐVPX thích hợp, chúng sẽ tập trung đặc hiệu tại cơ quan cần khảo sát (Ví dụ: người ta cho bệnh […]

Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024

Nguồn chuẩn máy SPECT & SPECT/CT

1. Tổng quan về ghi hình Để đánh giá hoạt động chức năng của một cơ quan, phủ tạng nào đó ta cần đưa vào một loại ĐVPX hoặc một hợp chất có gắn ĐVPX thích hợp, chúng sẽ tập trung đặc hiệu tại cơ quan cần khảo sát (Ví dụ: người ta cho bệnh […]

Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024

Hạch bạch huyết và ung thư

Hệ bạch huyết là gì? Hệ bạch huyết là một phần trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Hệ bạch huyết bao gồm mạng lưới các mạch bạch huyết và hạch bạch huyết (hạch lympho). Mạch bạch huyết khá giống tĩnh mạch,  tuy nhiên, tĩnh mạch  thu thập và vận chuyển máu trong cơ thể, còn mạch bạch huyết vận chuyển một […]

Ngày 06 Tháng 02 Năm 2024

Tổng quan các loại đầu dò phóng xạ

Đối với những người làm việc trong lĩnh vực bức xạ, một trong những yếu tố quan trọng nhất là nhận thức về cường độ bức xạ. Điều này chủ yếu được thực hiện thông qua việc sử dụng các loại đầu dò bức xạ khác nhau. Sự hiểu biết cơ bản về các loại  […]

Ngày 29 Tháng 01 Năm 2024

“Pin hạt nhân” hoạt động 50 năm không cần sạc?

Với kích cỡ nhỏ hơn một đồng xu, loại pin có tên là BV100 được phát triển dựa trên cơ chế phân rã đồng vị phóng xạ nickel-63 về đồng vị Cu-63 ở dạng ổn định. Việc phân rã này sẽ cung cấp năng lượng phóng xạ Beta 67 keV, giúp đảm bảo sự an […]