Bảo dưỡng thiết bị Bệnh viện Ung Bướu HCM

Ngày 05/12/2023

Tháng 12 năm 2023 Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam (gọi tắt là Pharmatopes) đã thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị tại Bệnh viện Bệnh viện Ung Bướu Hồ Chí Minh cơ sở 2. Sản phẩm trong danh mục bao gồm:

+ Máy chia liều tự động

+ Tủ chì che chắn

+ Máy đo chuẩn liều phóng xạ

Trong đó, máy chia liều phóng xạ là sản phẩm tự động có chức năng chính là chia dung dịch phóng xạ từ lọ tổng sang các viên nang theo hoạt độ / thể tích yêu cầu. Sản phẩm được đặt trong tủ chì che chắn với tính năng kín khí theo các tiêu chuẩn an toàn phóng xạ, điện và hoá chất với cánh tay robot chia liều hiện đại và dễ sử dụng