Bình phát Ge-68/Ga-68

Ngày 26/01/2024

Bình phát Ge-68/Ga-68 là một thiết bị có thể tách đồng vị Ga-68 ra khỏi nguồn Ge-68 sau khi phân rã, tương tự như bình phát Mo-99/Tc-99m. Với thời gian bán rã của nguồn Ge-68 lên tới 271 ngày, bình phát có thể sử dụng thời gian lên đến 12 tháng với hơn hàng trăm lần rửa giải. Điều này giúp loại bỏ sự hạn chế về thời gian bán rã của Ga-68 chỉ 68 phút.

Do đó, việc nhập khẩu là hoàn toàn có thể và giúp bệnh viện chủ động trong việc chuẩn bị. Tuy vậy, do bản chất sự phân rã của nguồn Ge-68 có năng lượng phóng xạ cao hơn nhiều lần so với Mo-99 nên việc che chắn của bình phát sẽ dày hơn. (Ví dụ với bình phát Ge-68 hoạt độ 10 mCi, độ dày chì có thể lên đến 1.5 cm)

Hình ảnh minh họa bình phát Ga-68/Ge-68

Ga-68 được rửa giải từ bình phát sẽ dùng để kết hợp với các chất đánh dấu khác để tổng hợp thành Galium-68 PSMA và Galium-68 Dotatate .

Bộ kit tổng hợp được chia thành 2 dạng, dạng tự động dành riêng cho đơn vị sản xuất và phân phối và dạng thủ công cho đơn vị sử dụng. Quá trình tổng hợp thường kéo dài từ 30 – 45 phút tùy theo từng loại kit và thiết bị/người tổng hợp.

Hình ảnh minh họa: Bộ kit tổng hợp thủ công Ga-68

Hình ảnh minh họa: Thiết bị và bộ kit tổng hợp tự động Ga-68

Việc sử dụng bình phát Ge-68/Ga-68 giúp giảm tải nhu cầu sử dụng FDG các máy cyclotron phải gánh chịu trong bối cảnh lượng máy cyclotron trong nước còn khiêm tốn và đắt đỏ. Tuy vậy, ứng dụng của Ga-68 là rất hạn chế, không được đa dạng như FDG. Do vậy việc cân đối sử dụng và phổ biến cần phải chú ý khi giá thành sản phẩm là không hề nhỏ.

Nguồn tham khảo:

https://ehs.research.uiowa.edu/radionuclide-safety-guideline-ge-68

https://www.itnonline.com/content/eckert-ziegler-extends-gallium-68-generator-portfolio-united-states

https://vnexpress.net/dieu-che-thuoc-phong-xa-soi-te-bao-ung-thu-4690916.html