Nguồn chuẩn máy PET & PET/CT

Ngày 13/03/2024

1. Tổng quan về ghi hình

Để đánh giá hoạt động chức năng của một cơ quan, phủ tạng nào đó ta cần đưa vào một loại ĐVPX hoặc một hợp chất có gắn ĐVPX thích hợp, chúng sẽ tập trung đặc hiệu tại cơ quan cần khảo sát (Ví dụ: người ta cho bệnh nhân tiêm Tc-99m hoặc F-18 gắn với Hợp chất dẫn, sau khoảng thời gian nhất định sẽ yêu cầu chụp hình ảnh bệnh nhân để xác định vị trí tập trung phóng xạ). Để ghi hình các cơ quan, ngoài máy scanner (ghi hình tĩnh) người ta còn dùng máy Gamma Camera, SPECT, PET, PET/CT hoặc SPECT/CT.

Trong đó, PET hay PET/CT cung cấp hình ảnh giải phẫu chính xác hơn để chẩn đoán, phân giai đoạn và đánh giá đáp ứng điều trị. Tuy vậy để đảm bảo thiết bị được hoạt động ổn định, máy cần thực hiện hiệu chuẩn định kỳ hàng ngày bằng nguồn phóng xạ.

 

SPECT Scan Archives - Kiran Lab

Hình ảnh minh họa máy SPECT/CT

2. Các loại nguồn chuẩn

Đối với việc hiệu chuẩn máy PET hay PET/CT, kỹ thuật viên phải thực hiện định kỳ theo ngày / tháng / quý đối với từng loại bài hiệu chuẩn. Đi cùng với đó là 3 loại nguồn phóng xạ bao gồm:

+ Nguồn chuẩn chứa phóng xạ Ge-68

+ Nguồn chuẩn chứaphóng xạ Na-22

+ Nguồn chuẩn chứa phóng xạ Cs-137

Trong số 3 loại nguồn phóng xạ trên thì loại nguồn phóng xạ Ge-68 được sử dụng nhiều nhất trong các máy do khả năng phát xạ mức năng lượng 511 keV được ghi nhận bằng máy PET, PET/CT và thời gian bán rã dài đến 270 ngày 

 

3. Nguồn chuẩn chứa phóng xạ Ge-68

Nguồn được cung cấp dưới nhiều dạng nhằm mục đích khác nhau như nguồn que, nguồn phantom, nguổn điểm, nguồn đĩa … Tuy vậy thông thường các máy sẽ đi kèm nguồn dạng que và nguồn Phantom với hai nhiệm vụ chính: hiệu chỉnh hình ảnh CT, hình ảnh PET và khớp thông số hai hình ảnh với nhau. Một số phantom phụ trợ với nhiệm vụ phân tích hiệu chỉnh cho các tùy chọn ngoài như Q.Stati, Static PET, Cardiac … Các mã và thông số của từng nguồn chuẩn giữa các máy đều khác nhau, nhưng thời gian thay thế của các nguồn đều được khuyến cáo định kỳ sau mỗi 1-2 năm sử dụng.

Nguồn chuẩn cho máy PET (Ge-68) | TruemedGE Healthcare - ERS

PHANTOM thường dùng QA cho máy PET, PET/CT

PET-CT Phantom - Sirona Complete CarePET Phantom - NEMA IEC/2001 > PET Phantoms > Nuclemed

PHANTOM tùy chọn theo ứng dụng ngoài của máy PET, PET/CT

Để nhận được báo giá hoặc nhận thông tin sản phẩm liên quan, vui lòng liên hệ Công ty cổ phần Pharmatopes Việt Nam qua gmail: pharmatopesjsc@gmail.com hoặc số điện thoại: 024 3668 7136 để nhận thêm thông số kỹ thuật và báo giá