Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Ngày 24/03/2011

Tên đơn vị: Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Địa chỉ: 179 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3756 4926

Thông tin đơn vị:

Trung tâm KTHN là đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc Viện KH&KTHN, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử ở Việt Nam

Nhiệm vụ cụ thể:

– Nghiên cứu các phương pháp vật lý hạt nhân, đánh giá số liệu hạt nhân và ứng dụng kỹ thuật hạt nhân về: Kiểm tra không phá huỷ (NDT), Thiết bị – hệ điều khiển hạt nhân (NCS), Đánh dấu đồng vị (TRACER) , Phân tích hạt nhân trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội;

– Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị điện tử hạt nhân, máy đo liều, thiết bị cảnh báo phóng xạ, các hệ điều khiển công nghiệp.

– Nghiên cứu, triển khai kỹ thuật đồng vị và kỹ thuật đánh dấu trong các thuộc các lĩnh vực: điều khiển công nghiệp, địa chất công trình (đê, đập thuỷ điện, thuỷ lợi), thủy văn và môi trường, đất, nước, không khí,…

– Phân tích các chỉ tiêu lý, hóa và sinh học các mẫu môi trường và thực phẩm.

– Bảo dưỡng, sửa chữa, QA/QC các thiết bị hạt nhân phục vụ nghiên cứu và ứng dụng trong Viện;

– Triển khai ứng dụng kỹ thuật NDT trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

– Tham gia đào tạo, huấn luyện và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng KTHN.

– Phối hợp lưu giữ, bảo quản, quản lý các nguồn phóng xạ;

– Tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Viện và Ngành.

Website: http://www.inst.gov.vn/