Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng

Ngày 27/03/2011

Tên đơn vị: Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng

Địa chỉ: 1 Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 3827 528

Thông tin đơn vị:

Năm 1930, Dân Y Viện Đà Lạt được thành lập với qui mô 100 giường nhằm phục vụ cho nhân dân các dân tộc trong địa bàn Thành phố Đà Lạt

Trong những ngày đầu tháng 04/1975, Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa Đà Lạt ở trong một tình trạng hỗn loạn, chỉ còn 1 Bác sĩ và 126 nhân viên, đa số là thành phần cơ bản ở lại làm việc tại Bệnh viện. Đến ngày 03/04/1975, cán bộ chuyên môn giải phóng vào tiếp quản, tập hợp anh chị em ở lại, thu xếp dọn dẹp, củng cố khoa phòng, đã làm cho Bệnh viện hoạt động trở lại, thu nhận ngay bệnh nhân trên địa bàn Thành phố Đà Lạt vào khám bệnh và điều trị với tên là Bệnh viện Thành phố Đà Lạt, qui mô 373 giường với 126 nhân viên, hầu hết là nhân viên còn lại sau giải phóng, tổ chức Đảng, Chính quyền, đoàn thể đã được hình thành và hoạt động ngay từ đầu với 6 cán bộ chủ chốt, 3 Đảng viên, 5 Đoàn viên.

 Từ năm 1994 đến năm 1997 do sự hình thành và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng, bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng hiện nay là bệnh viện hạng II với quy mô 590 giường bệnh và hơn 700 viên chức, người lao động. Bệnh viện được kiện toàn cơ cấu tổ chức taïi Quyết định số 464/QĐ-SYT ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Sở Y tế Lâm Đồng gồm 7 phòng chức năng, 30 khoa và 01 đơn vị chuyên môn.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng không ngừng phấn đấu phát triển toàn diện về trình độ chuyên môn, khoa học kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân Đà Lạt – Lâm Đồng và các tỉnh lân cận.

Website: https://lamdonghospital.com/