Bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp

Ngày 27/03/2011

Tên đơn vị: Bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp

Địa chỉ: 39 Nguyễn Văn Tre, Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3851 130

Thông tin đơn vị:

Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 451/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, theo đó đầu tư xây dựng mới hoàn toàn Bệnh viện với quy mô 700 giường.

Tháng 04/2018, cơ sở mới của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp được khởi công xây dựng vào với quy mô 700 giường đến nay đã hoàn thành. Sáng ngày 26/9, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tổ chức lễ chào mừng hoạt động Khoa khám bệnh và các khoa, phòng (di dời giai đoạn 1) tại địa chỉ số 39, đường Nguyễn Văn Tre, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh.

Website: https://bvdkdt.dongthap.gov.vn/