Hội thảo công nghệ bức xạ tiên tiến

Ngày 27/12/2017

Hội thảo công nghệ bức xạ tiên tiến được tổ chức 23/11/2017 tại khách sạn Minh Toàn Galaxy, Cục Năng lượng nguyên tử phối hợp với Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến. Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động của Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao đổi mới công nghệ năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, các bệnh viện, các sở khoa học và công nghệ
Ở nước ta, công nghệ bức xạ được ứng dụng trong nhiều ngành kinh tế kỹ thuật và tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày từ thực phẩm, trang phục, nhà cửa, các phương tiện giao thông, xây dựng, trong chẩn đoán và khám chữa bệnh…Do đó việc quản lý và phát triển ứng dụng công nghệ bức xạ được đẩy mạnh, nhất là trong thời kỳ công nghiệp, công nghệ phát triển như hiện nay.
Chương trình Hội thảo công nghệ bức xạ tiên tiến tập trung với các nội dung như: Ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến trong y tế; Ứng dụng công nghệ bức xạ – Vai trò của cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế ( IAEA); Những kết quả nghiên cứu của Viện Công nghệ bức xạ tiên tiến Hàn Quốc.

Hội thảo cũng đã giới thiệu Dự án Viện Ứng dụng bức xạ Đà Nẵng (Viện ƯDBX), Viện ƯDBX Đà Nẵng dự kiến đặt tại thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, với các chức năng: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hạt nhân, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, tổ chức đào tạo và dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử./.