Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội

Ngày 23/03/2011


Tên đơn vị: Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội
Địa chỉ: 42A P. Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 091 554 61 16
Thông tin bệnh viện:
Bệnh viện U Bướu Hà nội thành lập theo Quyết định số 99/2000/QĐ-UB ngày 08/11/2000 của UBND thành phố Hà Nội
Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động với 08 khoa phòng và 71 cán bộ nhân viên từ ngày 01/01/2001
Bệnh viện được công nhận xếp hạng I chuyên khoa ung thư của thành phố theo Quyết định số 7401/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã trở thành một bệnh viện chuyên khoa hoàn chỉnh về chẩn đoán và điều trị ung thư với đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội được Bộ Y tế công nhận bệnh viện tuyến cuối và phân công nhiệm vụ chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành ung bướu theo Quyết định 2413/QĐ – BYT ngày 10/06/2020
Website: https://benhvienungbuouhanoi.vn/