Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Ngày 24/03/2011

Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ:  Tuệ Tĩnh, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3825 499

Thông tin đơn vị:

Với thông điệp: “Chung tay nâng cao sức khỏe cộng đồng” và khẩu hiệu “Uy tín và thương hiệu của Bệnh viện – Niềm tin và sức khỏe của cộng đồng”, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh bên cạnh không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn trong khám, chữa bệnh mà còn chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại…

Cùng với đó, Bệnh viện đã thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương của Bộ Y tế nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh như: Bệnh viện đã tổ chức lớp tập huấn Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh theo tinh thần, nội dung của Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế và Công văn 382/KCB-ĐD của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 11/4/2016 về việc nâng cao chất lượng chăm sóc hướng tới sự hài lòng của người bệnh cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong Bệnh viện.

Website: http://benhviendktinhquangninh.vn/