Chưa được phân loại

Ngày 27 Tháng 01 Năm 2023

Thiết bị hotlab – Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng

Tháng 01 năm 2023, Công ty Pharmatopes đã hoàn thành công tác cung cấp danh mục sản phẩm chính cho phòng Hot Lab Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng. Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng hiện nay là bệnh viện hạng II với quy mô 590 giường bệnh và hơn 700 viên chức, người lao […]