Thiết bị hotlab – Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng

Ngày 27/01/2023

Tháng 01 năm 2023, Công ty Pharmatopes đã hoàn thành công tác cung cấp danh mục sản phẩm chính cho phòng Hot Lab Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng. Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng hiện nay là bệnh viện hạng II với quy mô 590 giường bệnh và hơn 700 viên chức, người lao động. Bệnh viện được kiện toàn cơ cấu tổ chức taïi Quyết định số 464/QĐ-SYT ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Sở Y tế Lâm Đồng gồm 7 phòng chức năng, 30 khoa và 01 đơn vị chuyên môn.

Danh mục các thiết bị cung cấp cho Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng

+ Thùng rác chì

+ Máy đo phóng xạ cầm tay

+ Gạch chì

+ Hộp vận chuyển, bộ che chắn bơm tiêm

+ Kính chì che chắn chữ L

       

Ngoài trang thiết bị dùng cho Y học hạt nhân, Pharmatopes Việt Nam còn là đơn vị hàng đầu trong cung cấp thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu trên cả nước. Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam cảm ơn Bệnh viện E đã luôn tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của công ty.

Các đơn vị có nhu cầu sử dụng hay tìm hiểu về sản phẩm tương tự có thể tham khảo trực tiếp trên website của công ty hoặc cần tư vấn xin liên hệ Công ty theo thông tin:

Số điện thoại: + 024 3668 7136;

Email: pharmatopesjsc@gmail.com