Trang chủ » Sản phẩm » 08. Hợp chất đánh dấu phóng xạ » MON.MIBG ¹³¹I

MON.MIBG ¹³¹I

NHẬN BÁO GIÁ VÀ CATALOG

Đơn vị đã được cung cấp: N/A

Tiêu chuẩn của NSX: Liên hệ để biết thêm chi tiết

Phụ kiện sản phẩm: Liên hệ để biết thêm chi tiết

Tuỳ chỉnh sản phẩm: Có. Theo yêu cầu khách hàng