SẢN PHẨM

Các sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi
18-03-2022
MSP: B711.00 Bộ xử lý nhiễm bẩn gồm có:  Quần áo bảo hộ, chất xử lý nhiễm bẩn, phụ kiện xử lý phóng xạ và các vấn đề ô nhiễm khác trong phòng thí nghiệm dùng để xử lý trong trường hợp xảy ra nhiễm bẩn phóng xạ
18-03-2022
MSP: C243.00 Nhãn in là một phụ kiện sử dụng cho máy in nhãn để hỗ trợ ghi kết quả máy đo chuẩn liều phóng xạ. Sản phẩm có 2 phần riêng biệt.
18-03-2022
MSP: C242.00 Máy in nhãn là một phụ kiện sử dụng cho máy đo chuẩn liều phóng xạ. Sản phẩm được đặt và sử dụng cùng với nhãn in cho thuốc phóng xạ
18-03-2022
MSP: C241.00 Phantom cổ được làm bằng Lucite trong suốt được thiết kế để thay thế cho cổ của bệnh nhân.
17-03-2022
MSP: C217.00 Màn hình khảo sát khu vực GM là phiên bản cải tiến tiên tiến với màn hình màu cảm ứng hiện đại đi kèm với các tính năng thông báo.
27-08-2021
MSP: C224.00 Máy đo nhiễm bẩn phóng xạ dạng gậy được sử dụng để xác định vị trí phóng xạ trong khi giữ an toàn cho nhân viên bằng phương pháp ALARA. Sản phẩm là thiết bị lý tưởng để thay thế các máy đo nhiễm bẩn thế hệ trước sử dụng khoảng cách gần
19-08-2021
MSP: B103.05 Khoang che chắn cho đầu dò được chế tạo với độ dày 1 "để che chắn và vừa khít xung quanh buồng giếng giúp tháo gỡ khi cần thiết
19-08-2021
MSP: B103.04 Khoang che chắn cho đầu dò được chế tạo với độ dày 0,5 "để che chắn và vừa khít xung quanh buồng giếng giúp tháo gỡ khi cần thiết
19-08-2021
MSP: B103.03 Khoang che chắn cho buồng ion hoá được chế tạo với độ dày 1,5 "để che chắn giảm thiêu phông phóng xạ
19-08-2021
MSP: B103.02 Khoang che chắn cho giếng đếm được chế tạo với độ dày 1,5 "để che chắn và nằm trên đế đỡ để dễ dàng lắp đặt hoặc tháo gỡ khi cần thiết
17-08-2021
MSP: B509.00 Thùng đựng rác thải với chân đạp có bánh xe giúp đựng các rác thải dạng nhọn như kim tiêm sau khi sử dụng an toàn phóng xạ dễ dàng cho việc vận chuyển
17-08-2021
MSP: B508.00 Thùng đựng rác thải với chân đạp giúp đựng các rác thải dạng nhọn như kim tiêm sau khi sử dụng an toàn phóng xạ

Pages