BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Mô tả dự án

Bệnh viện Nhi Trung ương là một bệnh viện công có trụ sở tại 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Dự án liên quan