BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP

Mô tả dự án

Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Tiệp

Địa chỉ: Số 1 đường Nhà Thương, TP Hải Phòng

 

Dự án liên quan