BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNG

Mô tả dự án

Bệnh Viện Đa Khoa Hải Dương

Địa chỉ: Số 225, Nguyễn Lương Bằng, Thanh Bình, TP. Hải Dương, Hải Dương

 

Dự án liên quan