VIỆN Y HỌC PHÓNG XẠ VÀ U BƯỚU QUÂN ĐỘI

Mô tả dự án

Viện Y Học Phóng Xạ và U Bướu Quân Đội

Địa chỉ: Số 18 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Tp Hà Nội

https://ungthutuyengiap.org/

Dự án liên quan