BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ 2

Mô tả dự án

Bệnh Viện Ung Bước Hồ Chí Minh Cơ Sở 2

Địa chỉ: Đường 400, Ấp Cây Dầu, Phường Tân Phú, Quận 9

Dự án liên quan