11-05-2020

MSP: A110.00

Tủ pha chế trong SPECT được thiết kế chuyên biệt để sử dụng trong Spect, sản phẩm có khoang đựng cho tối đa 2 bình phát phóng xạ Tc-99m

04-05-2018

MSP: A109.00

Hot-Cell pha chế DCPX được thiết kế với khoang làm việc hiện đại, cửa kính chì dày cùng hệ thống hỗ trợ hiện đại nhiều tính năng.

11-01-2018

MSP: A108.01

Tủ hóa phóng xạ chuyên dụng trong YHHN được thiết kế với độ dày tối ưu với nhiều tính năng tự động tích hợp với nhiệm vụ hạn chế tối đa tương tác động đến nhân viên thao tác

04-07-2016

MSP: A101.00

Tủ an toàn bức xạ chuyên dụng cho Tc-99m và PET/CT là sản phẩm được thiết kế đặc biệt bởi Pharmatopes nhằm giảm tối thiểu tối đa lượng xạ cho người sử dụng. Sản phẩm được liên tục cải tiến để phục vụ nhu cầu.

04-07-2016

MSP: A105.00

Tủ Hood tách chiết phóng xạ - Lamia Flow Hood là sản phẩm tủ CLASS II được cung cấp để xả an toàn với độ chính xác lớn cũng như đem lại mức bảo vệ cao khi sử dụng hóa chất phóng xạ và hạt nhân phóng xạ. 

04-07-2016

MSP: A106.00

Tủ Hood tách chiết phóng xạ - Radiation Fume Hood được thiết kế với độ dày che chắn đáp ứng phù hợp đối với chất thải sinh học và dược chất phóng xạ.

04-07-2016

MSP: A103.00

Tủ pha chế phóng xạ chuyên dụng Tc99m - CapCell Isolator được thiết kế để xử lý, pha chế đồng vị và dược chất phóng xạ đạt chuẩn ISO Class V.

04-07-2016

MSP: A107.00

Tủ tách chiết chất phóng xạ SAFPLUS là  tủ an toàn bức xạ, cho phép xử lý và pha chế các đồng vị phóng xạ phù hợp với các quy định của GMP và các thao tác dược phóng xạ cần thiết.