18-03-2022

MSP: C243.00

Nhãn in là một phụ kiện sử dụng cho máy in nhãn để hỗ trợ ghi kết quả máy đo chuẩn liều phóng xạ. Sản phẩm có 2 phần riêng biệt.

18-03-2022

MSP: C242.00

Máy in nhãn là một phụ kiện sử dụng cho máy đo chuẩn liều phóng xạ. Sản phẩm được đặt và sử dụng cùng với nhãn in cho thuốc phóng xạ

18-03-2022

MSP: C241.00

Phantom cổ được làm bằng Lucite trong suốt được thiết kế để thay thế cho cổ của bệnh nhân.

17-03-2022

MSP: C217.00

Màn hình khảo sát khu vực GM là phiên bản cải tiến tiên tiến với màn hình màu cảm ứng hiện đại đi kèm với các tính năng thông báo.

27-08-2021

MSP: C224.00

Máy đo nhiễm bẩn phóng xạ dạng gậy được sử dụng để xác định vị trí phóng xạ trong khi giữ an toàn cho nhân viên bằng phương pháp ALARA. Sản phẩm là thiết bị lý tưởng để thay thế các máy đo nhiễm bẩn thế hệ trước sử dụng khoảng cách gần

06-08-2021

MSP: C105.00

Máy chuẩn liều CRC®-55tW cung cấp các tính năng nâng cao với tốc độ và độ chính xác mà bạn cần để đo hoạt độ liều chuẩn bị và nhiễm bẩn. Sản phẩm gồm 1 buồng 1 ion hoá, 1 màn hình hiển thị và 1 giếng đo.

16-07-2021

MSP: C223.00

Máy đo nhiễm bẩn tay và chân được sử dụng để kiểm tra ô nhiễm ở tay, chân và quần áo đối với bức xạ alpha, beta và gamma

15-07-2021

MSP: C222.00

Máy kiểm tra chất lượng dược chất phóng xạ một thiết bị tự động đảm bảo chất lượng để nhanh chóng và chính xác thực hiện QC strip cho dược chất phóng xạ SPECT

07-04-2021

MSP: C221.00

Máy khảo sát phóng xạ RAM ION là thiết bị sử dụng cảnh báo và phát hiện đa chủng phóng xạ. Sản phẩm có thể phát hiện suất liều phóng xạ ở hoạt độ thấp nhất đến 1 Sv/h

07-04-2021

MSP: C220.00

Máy dò phóng xạ cầm tay RAM GAM là thiết bị sử dụng để đo suất liều nhanh chóng và dễ dàng. Sản phẩm có dải đo rộng với phạm vị đo năng lượng lớn, phù hợp với mọi ứng dụng phóng xạ

07-04-2021

MSP: C219.00

Màn hình cảnh báo phóng xạ DRM-3000 là thiết bị sử dụng cảnh báo và kiểm soát liều phóng xạ dựa trên nền tảng đa đầu dò. Sản phẩm có sẵn 1 đầu dò trong và có tính năng tích hợp với 3 đầu dò ngoài theo nhu cầu người sử dụng

07-04-2021

MSP: C218.00

Máy đo phóng xạ từ xạ AMP là thiết bị sử dụng để xác định suất liều phóng xạ từ xa bằng đầu dò gắn dây có thể kéo dài đến 100m. Sản phẩm có nhiều loại đầu dò khác nhau để phù hợp với mục đích sử dụng

Pages