20-12-2017

MSP: B607.00

Tấm che chắn chì di động có 2 cửa kính  được thiết kế đơn giản, hiệu quả cho đồng vị phóng xạ  với 2 cửa kính cho bệnh nhân sử dụng

20-12-2017

MSP: B606.00

Tấm che chắn chì di động có kính cho Tc-99m được thiết kế để di chuyển nhanh gọn cùng lớp kính với độ dày phù hợp.

20-12-2017

MSP: B605.00

Tấm che chắn chì di động có kính cho Iodide được thiết kế để di chuyển nhanh gọn cùng lớp kính với độ dày phù hợp.

19-12-2017

MSP: B603.00

Tấm che chắn chì di động có kính được thiết kế để di chuyển nhanh gọn cùng lớp kính cung cấp tầm nhìn lớn, dễ quan sát trong điều trị

19-12-2017

MSP: B604.00

Tấm che chắn chì di động không kính dùng trong PET được thiết kế với độ dày che chắn chì lớn đảm bảo cho đồng vị phóng xạ I-131 và FDG. Sản phẩm được sản xuất từ Mỹ với tiêu chuẩn đạt chất lượng ISO 9001 và ISO 13485.

19-12-2017

MSP: B601.00

Tấm che chắn di động có kính được thiết kế với độ dày phù hợp cho Tc-99m (che chắn gần 90% chùm bức xạ từ Tc-99m). Sản phẩm được sản xuất từ Mỹ với tiêu chuẩn đạt chất lượng ISO 9001 và ISO 13485

19-12-2017

MSP: B602.00

Tấm che chắn chì di động không kính dùng trong SPECT được thiết kế với độ dày che chắn chì lớn đảm bảo cho đồng vị phóng xạ I-131 và Tc-99m

15-12-2017

MSP: B506.00

Thùng chôn rác thải phóng xạ được thiết kế có dung tích lớn để chôn cất/lưu trữ các chất thải phóng xạ sau khi sử dụng

15-12-2017

MSP: B505.00

Thùng chứa rác thải phóng xạ được thiết kế chuyên dụng đối với kim tiêm chứa dược chất phóng xạ

15-12-2017

MSP: B504.00

Thùng chứa kim tiêm PET được thiết kế chuyên dụng cho phòng PET với độ dày chì lớn đáp ứng đối với các đồng vị phóng xạ 511 keV

15-12-2017

MSP: B503.00

Thùng chứa rác thải phóng xạ di động được thiết kế với dung tích nhỏ, có thể di động phù hợp cho các phòng lab khác nhau

15-12-2017

MSP: B502.00

Thùng chứa rác thải 12 Gal  được thiết kế với dung tích lớn có thể chứa các rác thải phóng xạ có hoạt độ thấp

Pages