20-11-2020

MSP: D215.00

 

MAKRO-ALBUMON (MAA) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chất dẫn xạ hình phổi, xạ hình tưới máu phổi, xạ hình động mạch tưới máu của bụng, ...

20-11-2020

MSP: D214.00

 

Medi-MIBI Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chất dẫn xạ hình chức năng tim, chẩn đoán bệnh thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, đánh giá tổng quát chức năng tâm thất, …

20-11-2020

MSP: D213.00

 

MERCAPTON (DMSA) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chất dẫn xạ hình chẩn đoán hình thể thận, nghiên cứu hình thái vỏ thận, kiểm tra chức năng, vị trí của thận, …

14-08-2017

MSP: D212.00

SKELETON (MDP) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chất dẫn chẩn đoán xạ hình xương, nghiên cứu di căn xương của các khối u khác (tuyến tiền liệt, vú, ung thư phổi), viêm xương tủy, gãy xương, ….

14-08-2017

MSP: D211.00

 

BROMO‐BILIARON Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chất dẫn xạ hình gan mật, nghiên cứu chức năng gan mật, đánh giá dòng chảy của mật và tắc mật ngoài gan,….

14-08-2017

MSP: D210.00

SENTI-SCINT Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chất dẫn xạ hình hạch gác, hạch bạch huyết (tuyến vú, các khối u ác tính), …

14-08-2017

MSP: D209.00

 

PYROPHOSPHATE Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chất dẫn xạ hình u máu trong dạ dày, xạ hình tim, chẩn đoán NMCT cấp tính, …

14-08-2017

MSP: D208.00

 

BRAIN-SPECT Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chất dẫn chẩn đoán xạ hình não (u não, chấn thương, ngẽn động mạnh, …)

,
14-08-2017

MSP: D207.00

 

NANOSCAN Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chất dẫn xạ hình xương tủy, hạch bạch huyết, dò hạch gác di căn từ: Ung thư da, ung thư tuyến vú, xạ hình chuẩn đoán viêm nhiễm, …

14-08-2017

MSP: D206.00

 

RENON (DTPA) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chất dẫn chẩn đoán xạ hình chức năng thận, mức độ lọc cầu thận, nghiên cứu tưới máu thận, hẹp động mạch thận, các tổn thương não (khối u, chảy máu) ….

 

 

,
14-08-2017

MSP: D205.00

 

RENOSCAN (MAG-3) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chất dẫn xạ hình đánh giá các rối loạn chức năng thận và tiết niệu, đặc biệt cho nghiên cứu về hình thể, dòng máu, và chức năng của thận, và đặc trưng của dòng nước tiểu (đặc biệt tương thích rất tốt với bệnh nhân nhi).

 

14-08-2017

MSP: D204.00

MON.DMSA (DMSA) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chẩn đoán hình ảnh về rối loạn chức năng thận: phân tích hình thái vỏ, chức năng và vị trí thận .

Pages