BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Mô tả dự án

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

 

Dự án liên quan