MSP: C221.00 Máy khảo sát phóng xạ RAM ION là thiết bị sử dụng cảnh báo và phát hiện đa chủng phóng xạ. Sản phẩm có thể phát hiện suất liều phóng xạ ở hoạt độ thấp nhất đến 1 Sv/h
MSP: C220.00 Máy dò phóng xạ cầm tay RAM GAM là thiết bị sử dụng để đo suất liều nhanh chóng và dễ dàng. Sản phẩm có dải đo rộng với phạm vị đo năng lượng lớn, phù hợp với mọi ứng dụng phóng xạ
MSP: C219.00 Màn hình cảnh báo phóng xạ DRM-3000 là thiết bị sử dụng cảnh báo và kiểm soát liều phóng xạ dựa trên nền tảng đa đầu dò. Sản phẩm có sẵn 1 đầu dò trong và có tính năng tích hợp với 3 đầu...
MSP: C218.00 Máy đo phóng xạ từ xạ AMP là thiết bị sử dụng để xác định suất liều phóng xạ từ xa bằng đầu dò gắn dây có thể kéo dài đến 100m. Sản phẩm có nhiều loại đầu dò khác nhau để phù hợp với mục...
MSP: D215.00   MAKRO-ALBUMON (MAA) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Chất dẫn xạ hình phổi, xạ hình tưới máu phổi, xạ hình động mạch tưới máu của bụng, ...
MSP: D214.00   Medi-MIBI Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Chất dẫn xạ hình chức năng tim, chẩn đoán bệnh thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, đánh giá tổng quát chức năng tâm thất, …
MSP: D213.00   MERCAPTON (DMSA) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Chất dẫn xạ hình chẩn đoán hình thể thận, nghiên cứu hình thái vỏ thận, kiểm tra chức năng, vị trí của thận, …
MSP: C104.02 Máy chuẩn liều CRC®-PC Smart Chamber RPh có hiệu suất và độ tin cậy cao được thiết kế đáp ứng những yêu cầu về tốc độ, độ chính xác trong việc chuẩn đoán và đo liều trong bất kỳ  phòng...

Khách hàng mới nhất


Xem tất cả khách hàng

Tin tức mới nhất


Xem tất cả tin