Nhãn in - Phụ kiện máy chuẩn liều

Specification

Nhãn in có sẵn nội dung Tên bệnh nhân, I.D. số, loại nghiên cứu được thực hiện, người quản lý liều lượng và thời gian được sử dụng. Một khi nhãn đi qua máy in, máy in sẽ tạo ra hai bản sao của mỗi phiếu và hai nhãn dễ dàng bóc ra. Tất cả các tem và nhãn dễ dàng được tách ra sau khi in. Sử dụng chúng cho biểu đồ bệnh nhân, sổ nhật ký khoa, và bộ che chắn ống tiêm hoặc lọ che chắn. Keo dính đặc biệt giúp nhãn dễ dàng bỏ ra sau khi sử dụng

Product Description

MSP: C243.00

Nhãn in là một phụ kiện sử dụng cho máy in nhãn để hỗ trợ ghi kết quả máy đo chuẩn liều phóng xạ. Sản phẩm có 2 phần riêng biệt.