Khoang che chắn cho đầu dò

Specification

• Độ dày che chắn: 2.54 cm

• Khối lượng: 22 lbs. (41.2 kg)

Product Description

MSP: B103.05

Khoang che chắn cho đầu dò được chế tạo với độ dày 1 "để che chắn và vừa khít xung quanh buồng giếng giúp tháo gỡ khi cần thiết