Bộ xử lý nhiễm bẩn phóng xạ

Specification

Bộ xử lý nhiễm bẩn phóng xạ gồm có:

01 thùng đựng rác

02 đôi găng tay cao su

02 bộ áo bảo hộ

02 bảo hộ giầy

02 mặt nạ bảo hộ

Miếng rửa tay và làm sạch bề mặt

Mút lau

Bàn chải chà

Thùng nhựa

Các dấu hiệu cảnh báo các loại, băng-rôn và dây thừng

Product Description

MSP: B711.00

Bộ xử lý nhiễm bẩn gồm có:  Quần áo bảo hộ, chất xử lý nhiễm bẩn, phụ kiện xử lý phóng xạ và các vấn đề ô nhiễm khác trong phòng thí nghiệm dùng để xử lý trong trường hợp xảy ra nhiễm bẩn phóng xạ