Product

The high quality products
07-04-2021
MSP: C221.00 Máy khảo sát phóng xạ RAM ION là thiết bị sử dụng cảnh báo và phát hiện đa chủng phóng xạ. Sản phẩm có thể phát hiện suất liều phóng xạ ở hoạt độ thấp nhất đến 1 Sv/h
07-04-2021
MSP: C220.00 Máy dò phóng xạ cầm tay RAM GAM là thiết bị sử dụng để đo suất liều nhanh chóng và dễ dàng. Sản phẩm có dải đo rộng với phạm vị đo năng lượng lớn, phù hợp với mọi ứng dụng phóng xạ
07-04-2021
MSP: C219.00 Màn hình cảnh báo phóng xạ DRM-3000 là thiết bị sử dụng cảnh báo và kiểm soát liều phóng xạ dựa trên nền tảng đa đầu dò. Sản phẩm có sẵn 1 đầu dò trong và có tính năng tích hợp với 3 đầu dò ngoài theo nhu cầu người sử dụng
07-04-2021
MSP: C218.00 Máy đo phóng xạ từ xạ AMP là thiết bị sử dụng để xác định suất liều phóng xạ từ xa bằng đầu dò gắn dây có thể kéo dài đến 100m. Sản phẩm có nhiều loại đầu dò khác nhau để phù hợp với mục đích sử dụng
20-11-2020
MSP: D215.00   MAKRO-ALBUMON (MAA) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Chất dẫn xạ hình phổi, xạ hình tưới máu phổi, xạ hình động mạch tưới máu của bụng, ...
20-11-2020
MSP: D214.00   Medi-MIBI Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Chất dẫn xạ hình chức năng tim, chẩn đoán bệnh thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, đánh giá tổng quát chức năng tâm thất, …
20-11-2020
MSP: D213.00   MERCAPTON (DMSA) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m Chất dẫn xạ hình chẩn đoán hình thể thận, nghiên cứu hình thái vỏ thận, kiểm tra chức năng, vị trí của thận, …
06-11-2020
MSP: C104.02 Máy chuẩn liều CRC®-PC Smart Chamber RPh có hiệu suất và độ tin cậy cao được thiết kế đáp ứng những yêu cầu về tốc độ, độ chính xác trong việc chuẩn đoán và đo liều trong bất kỳ  phòng thí nghiệm nào. Sản phẩm được liên kết với máy tính 
06-11-2020
MSP: C104.01 Máy chuẩn liều CRC®-PC Smart Chamber HL có hiệu suất và độ tin cậy cao được thiết kế đáp ứng những yêu cầu về tốc độ, độ chính xác trong việc chuẩn đoán và đo liều trong bất kỳ  phòng thí nghiệm nào. Sản phẩm được liên kết với máy tính 
03-11-2020
MSP: A120.00 Tủ an toàn vi sinh cấp II được thiết kế để đảm bảo sự an toàn của nhân viên và mẫu kiểm tra. Tủ có thiết kế khí tuần hoàn hoặc khí xả thẳng trực tiếp tuỳ theo lựa chọn của khách hàng
30-10-2020
MSP: B304.00 Công chì cho Tc-99m giúp giữ lọ phóng xạ an toàn với 1 lỗ để quá trình chiết đơn giản
30-10-2020
MSP: A208.00 Bộ kiểm soát chất lượng QC1 (sắp ra mắt) là một bộ kiểm soát chất lượng tích hợp và nhỏ gọn được thiết kế để phục vụ cho việc QC các dược chấn gắn PET điển hình

Pages