Máy đo phóng xạ RAM IONphats hiện

Specification

Ứng dụng: máy khảo sát phóng xạ gamma và tia X với phản hồi beta

Phạm vi: Hiển thị: 0,00 uSv / h đến 1 Sv / h

Dải đo: 1 uSv / h đến 1 Sv / h

Độ phản hồi năng lượng: Từ 25 keV đến 2 MeV (độ chính xác 20%)

Độ tuyến tính: đọc trong 10% giá trị thực (dựa trên nguồn 137C)

Thời gian phản hồi: 2 giây khi phải hồi nhanh, cho đến 30 giây để phải hồi chậm

Thể tích buồng: 350 cm³

Vỏ bên: Nhựa – mật độ 1.000 mg / cm²;

Tấm chắn Beta: nắp trượt nhôm 1000 mg / cm² có thể thu vào

Cửa sổ: 7 mg / cm² chất liệu: mylar / tấm vải

Diện tích cửa sổ: 50 cm² (7,8 in²)

Màn hình: màn hình tinh thể lỏng với đèn nền LED

Nút nhấn: 4 nút nhấn, hoạt động đơn giản

Nguồn: 2 pin mỗi cell “C” được đặt trong một ngăn kín bên ngoài có thể tiếp cận được

Tuổi thọ pin:> 200 giờdo

Kết nối dữ liệu: hiệu chuẩn bằng USB, cấu hình, nâng cấp và lưu trữ dữ liệu

Product Description

MSP: C221.00

Máy khảo sát phóng xạ RAM ION là thiết bị sử dụng cảnh báo và phát hiện đa chủng phóng xạ. Sản phẩm có thể phát hiện suất liều phóng xạ ở hoạt độ thấp nhất đến 1 Sv/h