Makro-Albumon (MAA)

Specification

 

Trạng thái lưu giữ

Đông khô

Nhiệt độ bảo quản

2 - 8°C, tránh ánh sáng

Thời hạn sử dụng

18 tháng

Thể tích dung dịch găn

2 - 8 ml

Hoạt độ gắn tối đa

99.9 mCi

Độ tinh khiết hóa xạ

>95%

Thời gian sử dụng sau khi gắn

8h ở dưới 25°C

Đóng gói

6 lọ/ hộp

Thành phần hóa học chính:

  • Human Serum Albumin Macroaggregate 2.0 mg.

Tá dược:

  • Stannous(II) chloride dihydrate.
  • Glucose.
  • Ascorbic acid.
  • Sodium chloride.

Product Description

MSP: D215.00

 

MAKRO-ALBUMON (MAA) Hợp chất dẫn gắn Tc-99m

Chất dẫn xạ hình phổi, xạ hình tưới máu phổi, xạ hình động mạch tưới máu của bụng, ...