Máy chuẩn liều CRC®-PC Smart Chamber RPh

Specification

 • Buồng ion hóa: Loại: Tường mỏng, giếng sâu, kín khí và bơm khí nén; Bơm đầy khí: Argon siêu tinh khiết
 • Thiết bị đo: Độ chính xác: Tốt hơn ± 2%; Độ tuyến tính: Trong phạm vi ± 2%; Thời gian đáp ứng: Trong vòng 2 giây, 4 đến 16 giây cho các mẫu hoạt độ rất thấp
 • Độ lặp lại của phép đo: Độ lặp lại: khoảng ± 1% trong vòng 24 giờ, trong thời gian đó, bộ hiệu chuẩn cần luôn hoạt động.
 • Kiểm tra: Chẩn đoán: Các bài kiểm tra đầy đủ cho chương trình, bộ nhớ hệ thống; Các bài kiểm tra hàng ngày: Tự động chuẩn không, Điều chỉnh phông nền tự động, Kiểm tra dữ liệu, Độ chính xác và Độ ổn định, Kiểm tra điện áp
 • Dữ liệu đồng vị: 30 đồng vị hiển thị cho người dùng; Hơn 80 đồng vị tích hợp
 • Dải đo: Loại: Dò tự động; 72 Ci Tc-99m, 20 Ci F-18
 • Dữ liệu nguồn chuẩn: Bộ nhớ thiết bị: Dữ liệu nguồn chuẩn Co-57, Co-60, Ba-133, Cs-137, Na22
 • Tính năng kiểm tra Molybdenum-99: Phương thức: thiết bị Canisters hoặc CAPMAC; Giá trị đo được:giá trị nhiễm bẩn Mo-99, Tc-99m, tỉ lệ Tc-99m/Mo-99
 • Cổng máy tính: Tích hợp: Cổng mạng Ethernet; Khả năng tương thích: Hệ thống quản lý y học hạt nhân tiêu chuẩn
 • Kích thước: 18.1" h x 6.76" d (45.8 x 17.2 cm)
 • Khối lượng: 39.3 lbs. (17.8 kg)
 • Đường kính giếng: 2.4" (6.1 cm)
 • Độ sâu giếng: 10.0" (25.4 cm)

Product Description

MSP: C104.02

Máy chuẩn liều CRC®-PC Smart Chamber RPh có hiệu suất và độ tin cậy cao được thiết kế đáp ứng những yêu cầu về tốc độ, độ chính xác trong việc chuẩn đoán và đo liều trong bất kỳ  phòng thí nghiệm nào. Sản phẩm được liên kết với máy tính