Nuclear Medicine Hot Lab (Tc-99m)

STT Tên sản phẩm Số lượng
1 Bộ bàn pha chế / chia liều (hoặc tủ chì) gồm: 1 bộ
  Kính chì chữ L 1 cái
  Gạch chì 1 bộ
  Thùng đựng rác phóng xạ 1 cái
  Vòng chì cho buồng ion hóa 1 bộ
  Khoang lưu trữ bình phát 1 cái
2 Máy đo chuẩn liều CRC và phụ kiện: 1 bộ
  Khay đựng lọ/kim tiêm 1 cái
  Ống bảo vệ buồng ion hóa 1 cái
  Bộ kiểm tra nhiễm bẩn 1 cái
  Nguồn chuẩn máy 1 bộ
  Máy in và giấy cuộn 1 bộ
3 Bộ che chắn kim tiêm 1cc 2 cái
  Bộ che chắn kim tiêm 3cc 2 cái
  Bộ che chắn kim tiêm 5cc 2 cái
  Bộ che chắn kim tiêm 10cc 2 cái
4 Kẹp gắp  1 cái
5 Công chì đựng lọ phóng xạ 2 cái
6 Thùng đựng rác thải dạng nhọn 1 cái
7 Thùng lưu trữ rác thải phóng xạ 2 cái
8 Hộp vận chuyển 1 cái
9 Bàn tiêm có kính chì 1 cái
10 Bộ xử lý nhiễm bẩn phóng xạ 1 cái
11 Máy đo phóng xạ cầm tay 1 cái
12 Máy đo nhiễm bẩn bề mặt  1 cái
13 Áo chì 2 cái
14 Kính chì 2 cái
15 Liều kế cá nhân 2 cái
16 Tủ lạnh bọc chì 1 cái