BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP

Project Description

Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Tiệp

Địa chỉ: Số 1 đường Nhà Thương, TP Hải Phòng

 

Related project