BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

Project Description

Bệnh viện Đà Nẵng

Địa chỉ: 124 Hải Phòng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Related project