BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Project Description

Bệnh viện Bạch Mai nằm ở 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai là một trong những bệnh viện lớn nhất của Việt Nam. Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đầu tiên trong nước được nhận danh hiệu đặc biệt.

Địa chỉ: 78 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
 

Related project