Vòng chì bảo vệ giếng đo

Thông số kỹ thuật

  • Có 9 vòng lá chắn bằng chì liên kết với nhau
  • Giảm thiểu phóng xạ nền nhiều hơn gấp 10 lần với thiết bị lá chắn môi trường.
  • Phù hợp với bất cứ máy hiệu chỉnh liều nào của Capintec CRC.
  • Độ dày đồng nhất (4 cm, hay 1 ½’’) cũng giảm thiểu sự phơi nhiễm phóng xạ trong quá trình hiệu chỉnh.
  • Chì chứa 3% antimony để tăng cường sức bền.
  • Phù hợp với với thiết bị CRC-25R, CRC-25W, CRC-712M và CRC Ultra

Mô tả sản phẩm

MSP: CT.7300.2450 - 

Vòng chì bảo vệ giếng đo.