Vòng chì bảo vệ giếng đo

Thông số kỹ thuật

Kiểu dáng: Gồm 9 vòng chì ghép chồng lên nhau

Kích thước: Phù hợp với tất cả buồng ion hóa trong máy đo liều

Vật liệu: Chì chứa 3% antimony

Độ dày vòng: 4 cm

Mô tả sản phẩm

MSP: B103.00

Vòng chì bảo vệ giếng đo gồm 9 miếng vòng chì được ghép với nhau để giảm thiểu tác động của phông đến buồng ion.