Máy X-quang C-arm Elite

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm

MSP: C411.00

Máy X-quang C-arm Elite được thiết kế với thực hiện các ca chụp X-quang với độ chính xác, nét và linh hoạt cao theo nhiều góc chụp. Sản phẩm đáp ứng được nhiều ứng dụng chụp X-quang khác nhau với cường độ và hiệu suất cao hơn so với Infinity.

Hình ảnh thực tế