Kính chì bảo vệ mắt

Thông số kỹ thuật

Mẫu 375 làm bằng chất dẻo dẻo nylon TR-90

Khung thiết kế được thiết kế nhỏ gôn. Chất dẻo nylon TR-90 bền với thiết kế ôm gọn đầu đem lại sự bảo vệ khỏi các tác động, vung bắn, bảo vệ 2 bên và toàn bộ mắt một cách tuyệt vời. 

  • Hợp kim dẫn nhiệt Schott SF-6 HT 0.75mm.
  • Bảo đảm sử dụng bình thường trong một năm dưới sự hao mòn thông thường

Mô tả sản phẩm

MSP: CT.0680.0070 - 

Kính bảo vệ mắt chống phóng xạ của cung cấp sự che chắn khỏi phóng xạ một cách thoải mái, chất lượng và nhẹ.