Hội thảo và tập huấn toàn quốc về Y Học Hạt Nhân và Ung Thư

Hội thảo và tập huấn toàn quốc về Y Học Hạt Nhân và Ung Thư được tổ chức IAEA tập huấn ngày 13 - 15 tháng 8 tại Bệnh viện Trung Ương Bạch mai với nhà tài trợ chính là Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam

Hội thảo là cơ hội lớn đối với các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên để tiếp cận được thêm với các thông tin/kiến thức của Y học Hạt Nhân trên thế giới. Với sự có mặt của 88 thành viên đến từ nhiều bệnh viện trên cả nước, hội thảo không chỉ hoàn thành trong vấn đề về mặt kiến thức mà còn được trực tiếp thực hành với các chuyên gia IAEA trong việc sử dụng PET/CT và SPECT/CT.