04-07-2016

MSP: HS.PHAR.004.001 - 

Tủ An toàn bức xạ chuyên dụng cho các trung tâm PET/CT. Được thiết kế đặc biệt bởi Pharmatopes nhằm giảm tối thiểu lượng xạ cho người sử dụng.

04-07-2016

MSP: CT.5730.0024 - 

Capintec hiện nay cung cấp kiểu CLASS II tủ an toàn xả cho yêu cầu chính xác nhất. Đảm bảo mức bảo vệ cao nhất khi sử dụng hóa chất phóng xạ và hạt nhân phóng xạ. Bên trong  và các bề mặt của tủ làm từ thép không gỉ.
 

04-07-2016

MSP: CT.5730.0025 - 

Tủ Hood tách chiết phóng xạ - Radiation Fume Hood.

04-07-2016

MSP: CT.5530.3140 - 

Tủ Hood tách chiết phóng xạ CAP-CELL

04-07-2016

MSP: YK.AHA.120 -

Là một loại tủ an toàn bức xạ, cho phép xử lý và pha chế các đồng vị phóng xạ phù hợp với các quy định của GMP và các thao tác dược phóng xạ cần thiết.