03-04-2017

MSP: CT.5130.3234 - 

CRC®-55tR có hiệu suất và độ tin cậy cao được thiết kế đáp ứng những yêu cầu về tốc độ, độ chính xác trong việc chuẩn đoán và đo liều trong bất kỳ  phòng thí nghiệm nào

09-08-2016

MSP: CT.5430.0100 - 

Máy in cho máy chuẩn liều EPSON TICKET PRINTER

18-07-2016

MSP: CT.5130.3127 - 

Nên dùng cho đo bức xạ của nguồn xạ trị áp sát (bradytherapy) HDR và LDR

15-07-2016

MSP: CT.5130.3217 - 

CRC-25PET đáp ứng được những yêu cầu của Y học hạt nhân/PET với một loạt các tính năng tối ưu hóa khả năng sử dụng; tích hợp USB, thẻ SD flash hỗ trợ nâng cấp phần mềm, hỗ trợ plug-and-play (cắm là chạy), có thể thêm một buồng PET thứ 2, tăng cường chức năng từ xa và một số tính năng khác.

15-07-2016

MSP: CT.5130.3235 - 

CRC®-55tPET có hiệu suất và độ tin cậy cao được thiết kế đáp ứng những yêu cầu về tốc độ, độ chính xác trong việc chuẩn đoán và đo liều trong bất kỳ  phòng thí nghiệm nào .