03-04-2017

MSP: CT.7300.2450 - 

Vòng chì bảo vệ giếng đo.

03-04-2017

MSP: CT.5530.2017 - 

Sản phẩm được thiết kế để che chắn các tia phóng xạ phát ra từ các lọ chứa chất phóng xạ được sử dụng trong y tế và ứng dụng nghiên cứu.

03-04-2017

MSP: CT.5510.3003 - 

Máy chia liều được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn ALARA .Máy gồm có cánh tay chia liều và bộ phận che chắn an toàn. Máy đáp ứng nhanh và có độ an toàn cao phù hợp trong phòng  PET.

03-04-2017

MSP: CT.5250.0011 - 

Máy đo liều cá nhân PDM-122 và PDM-127 là máy đo sử dụng một đầu dò bán dẫn có thể dò tia X và tia gamma. 

03-04-2017

MSP: CT.0680.0073 - 

Kính bảo vệ mắt chống phóng xạ của cung cấp sự che chắn khỏi phóng xạ một cách thoải mái, chất lượng và nhẹ.

03-04-2017

MSP: CT.0680.0070 - 

Kính bảo vệ mắt chống phóng xạ của cung cấp sự che chắn khỏi phóng xạ một cách thoải mái, chất lượng và nhẹ.

03-04-2017

MSP: CT.0670.2026 - 

Sử dụng trong vận chuyển xi-lanh chứa phóng xạ và lưu trữ tạm thời

03-04-2017

MSP: CT.0652.0029 - 

High Radiation Transport Cart là phương tiện vận chuyển container cho các cơ sở nhằm tránh được những rủi ro như lật đổ, hoặc khó khăn trong vận chuyển container nặng .

03-04-2017

MSP: CT.0651.0023 - 

Thiết bị đun nóng lọ chất phóng xạ

03-04-2017

MSP: CT.0630.0017 - 

Mặt lạ bảo vệ khỏi tia X-Ray

12-08-2016

MSP: CT.5250-0114 - 

Đây là thiết bị đa chức năng có thể được sử dụng như một máy kiểm tra diện tích liên tục, thiết bị khảo sát phóng xạ cơ động và thiết bị kiểm tra sự nhiễm bẩn giầy của người dùng.

 

12-08-2016

MSP: NW.PICO.XG1 - 

Thiết bị theo dõi kiểm soát liều bức xạ cầm tay Pico Ray XG1.

Pages