03-04-2017

MSP: CT.5250.0011 - 

Máy đo liều cá nhân PDM-122 và PDM-127 là máy đo sử dụng một đầu dò bán dẫn có thể dò tia X và tia gamma. 

03-04-2017

MSP: CT.0680.0073 - 

Kính bảo vệ mắt chống phóng xạ của cung cấp sự che chắn khỏi phóng xạ một cách thoải mái, chất lượng và nhẹ.

03-04-2017

MSP: CT.0680.0070 - 

Kính bảo vệ mắt chống phóng xạ của cung cấp sự che chắn khỏi phóng xạ một cách thoải mái, chất lượng và nhẹ.

03-04-2017

MSP: CT.0630.0017 - 

Mặt lạ bảo vệ khỏi tia X-Ray

12-08-2016

MSP: NW.PICO.100 -

Kiếm soát liều tiếp xúc cá nhân trong một khu vực được chiếu xạ và các  nơi làm việc bức xạ khác nhau.

09-08-2016

MSP: KR.X1830001 - 

Kính đeo mắt an toàn bức xạ 

09-08-2016

MSP: KR.X1820001 - 

Kính đeo mắt an toàn bức xạ

22-07-2016

Thiết bị che chắn tuyến giáp cho trẻ em

22-07-2016

Áo chì che chắn cho trẻ em

22-07-2016

MSP: KR.X1513200 - 

Tấm che chắn chì bảo vệ hoàn toàn phần cổ và xương ức khỏi tác động của bức xạ phóng xạ 

22-07-2016

MSP: KR.005.002 - 

Thiết bị che chắn phóng xạ váy áo chì

22-07-2016

MSP: CT.0680.0014 - 

Áo chì che chắn phóng xạ UTILITY TIE APRON

Pages