BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

Mô tả dự án

Bệnh viện Đà Nẵng

Địa chỉ: 124 Hải Phòng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Dự án liên quan