13-12-2017

MSP: B301.06

Container chì T-vial được làm bằng vonfram có khả năng che chắn phóng xạ tốt hơn chì, thiết kế nắp trượt ở hai mặt giúp đơn giản trong sử dụng.

13-12-2017

MSP: B202.00

Bộ giữ ống tiêm được thiết kế để giữ 6 ống tiêm một cách đơn giản đồng thời cung cấp tối đa sự bảo vệ cho người sử dụng với lớp chì dày 1/8''

13-12-2017

MSP: B201.08

Ống che chắn kim tiêm 511 C-TEC có đế được làm bằng Tungsten với độ dày chì thích hợp với PET/CT. Sản phẩm có đế giúp đặt ống che chắn cố định.

13-12-2017

MSP: B201.07

Ống che chắn kim tiêm 511 C-TEC được làm bằng Tungsten với độ dày chì thích hợp với PET/CT, đinh cố định giúp cố định kim tiêm và ống che chắn 

01-12-2017

MSP: B201.06

Ống che chắn kim tiêm Z-PET được làm bằng Tungsten với độ dày chì thích hợp với PET/CT

01-12-2017

MSP: B201.05

Kính chì che chắn kim tiêm với lớp che chắn bằng thủy tinh chứa chì cung cấp che chắn bức xạ cũng như tầm nhìn tuyệt đối cho ống kim tiêm 

01-12-2017

MSP: B201.03

Ống che chắn kim tiêm Pin-Tec được làm bằng vonfram với độ dày cung cấp khả năng che chắn tối ưu hơn nhiều sản phẩm khác dùng trong tiêm và tách chiết Tc-99m

17-11-2017

MSP: B201.02

Ống che chắn kim tiêm không nhiễm từ được làm bằng vonfram không nhiễm từ được thiết kế để sử dụng trong các nghiên cứu cũng như hệ thống máy PET-MR Scanner

16-11-2017

MSP: B103.01

Vòng chì che chắn positron gồm 9 miếng vòng chì được ghép với nhau để giảm thiểu tác động của phông đến buồng ion dùng trong PET/CT

07-11-2017

MSP: B201.01

Ống che chắn kim tiêm được làm bằng vonfram có độ dày và khả năng che chắn hiệu quả cao đối với các đồng vị phóng xạ FDG và các chất phóng xạ khác

07-11-2017

MSP: B103.00

Vòng chì bảo vệ giếng đo gồm 9 miếng vòng chì được ghép với nhau để giảm thiểu tác động của phông đến buồng ion.

07-11-2017

MSP: B102.00

Tường gạch chì gồm các miếng gạch thường/gạch xương cá làm bằng chì che chắn giúp giảm thiểu các tia tán xạ tác động đến người dùng và sự đóng góp của phông đến máy đo liều. 

Pages